خانم دکتر ارمغان تهامی متخصص

فارغ التحصیل پزشکی عمومی

دانشگاه شهید بهشتی

عضو انجمن زیبایی استرالیا

member of Australian society of cosmetic (ascc)

عضو انجمن جامعه جراحان زیبایی استرالیا

عضو انجمن زیبایی استرالیا

اخذ مدرک تخصص از کشور استرالیا

Certified by Australian society of Aesthetic plastic surgeon (AsAps)